Przedsiębiorcy
0

W języku potocznym pojęcia zadatku i zaliczki bardzo często stosowane są zamiennie. Co gorsza takie zamienne stosowanie zdarza się nawet w treści umów i to opiewających na znaczne sumy pieniężne.

Przedsiębiorcy
0

Coraz częściej w podpisywanych umowach zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne umieszczają zapisy o karach…

Osoby indywidualne
0

Otrzymanie pisma z Sądu nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem. Często w swojej praktyce kancelaryjnej spotykałem…