Umowa przedwstępna- istotne informacje

0

Jakie korzyści płyną z zawarcia umowy przedwstępnej?

Umowę przedwstępna zawierają najczęściej strony umowy sprzedaży nieruchomości. Wynika to przede wszystkim z konieczności uzyskania przez kupującego finansowania tak poważnego zakupu, w wielu przypadkach w formie kredytu. Umowa przedwstępna chroni zarówno kupującego, jak i sprzedającego, ponieważ zapewnia warunki umowy końcowej zgodne z ustaleniami poczynionymi w trakcie zawierania umowy przedwstępnej.

Istotne elementy

Umowa przedwstępna to umowa, zgodnie z którą strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy przyrzeczonej. Jak wskazuje regulacja ustawy Kodeks cywilny, umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

W szczególności umowa przedwstępna powinna wskazywać:

  1. oznaczenie stron umowy przyrzeczonej
  2. oznaczenie przedmiotu transakcji np. dokładne oznaczenie nieruchomości, której umowa dotyczy
  3. datę i miejsce zawarcia umowy
  4. cenę sprzedaży przedmiotu transakcji
  5. termin zawarcia umowy przyrzeczonej
  6. warunek zawarcia umowy przyrzeczonej
  7. zapis o zadatku lub zaliczce
  8. termin wydania przedmiotu umowy

Forma umowy

Decyzja o wyborze formy umowy jest istotna, ponieważ wpływa na możliwość skorzystania z sądowego „przymuszenia” do zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli umowa przedwstępna jest zawarta w takiej samej formie jaka jest wymagana dla ważności umowy przyrzeczonej jest wtedy tzw. umową o mocnym skutku. Jest to szczególnie widoczne przy umowie sprzedaży nieruchomości, gdzie dla ważności umowy przyrzeczonej musi zostać zachowana forma aktu notarialnego. Przy zawieraniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości warto dochować wymogu formy dla umowy przyrzeczonej i również umowę przedwstępną zawrzeć w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji druga strona będzie miała znacznie utrudnione uchylenie się od sprzedaży nieruchomości, na którą wstępnie się umawialiśmy. Trzeba jednak pamiętać, że ten kij ma dwa końce. My również możemy zostać przymuszeni do zapłaty umówionej ceny sprzedaży.

Share.

About Author

Adwokat Michał Strojek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W trakcie studiów oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej był zaangażowany w działanie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez pracę w Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego, co pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, także w praktyce nabywając doświadczenia pracy indywidualnej, jak i zespołowej, nad dużymi projektami.

Leave A Reply